Llety

Hunanarlwyo

Bythynnod y Barcud Coch
Tŷ Uchaf, Ffair Rhos, Ceredigion, SY25 6BP, Cymru, Y Deyrnas Unedig
E-bost: [E-bost:chris@redkitecottages.com::chris@redkitecottages.com]
Gwefan: www.redkitecottages.com
Ffôn: ++44(0)1974 831 540, ffôn symudol: ++44(0)75277478

Pentrebach
Blaenpennal,
Ceredigion
Gwefan:www.pentrebach.org
Ffôn: 01974 251676

Parc Teifi
Pontrhydfendigaid
Ystrad Meurig
Ceredigion
SY25 6BH
Gwefan:www.parcteifi.co.uk/index.html
Ffôn: 01974 831730

Bryn-Y-Gors Holiday Park
Pontrhydfendigaid., Pontrhydfendigaid, Ceredigion SY25 6EL
Gwefan: www.bryn-y-gors.co.uk/
Ffôn: 01974 831675

Gwestai

Y Talbot, Tregaron
Gwesty cysurus gyda 12 ystafell wely, y mae pedair ohonynt wedi’u hadnewyddu, a’r gweddill yn cael eu hadnewyddu i safon tafarn pedair seren erbyn mis Medi eleni. Mae’r costau’n amrywio o £70.00 am ystafell dau wely sengl neu wely dwbl safonol gan gynnwys brecwast i £90.00 am ein hystafelloedd moethus newydd.
Y Talbot, Tregaron, Ceredigion, SY25 6JL
Gwefan:www.ytalbot.com
E-bost: [E-bost:info@ytalbot.com::info@ytalbot.com]
Ffôn: +44 (0)1974 298208

Gwely a Brecwast

Maesglas Uchaf
Angela a Peter White
Maesglas Uchaf
Ysbyty Ystwyth
Ystrad Meurig
Ceredigion
SY25 6DD
Gwefan: www.maesglasbandb.co.uk
E-bost: [E-bost:info@maesglasbandb.co.uk www.maesglasbandb.co.uk::info@maesglasbandb.co.uk]
Ffôn: 01974 282 571

Hafan Ynys
Ynys Y Berfedd,
Swyddffynnon,
Ystrad Meurig,
Ceredigion,
SY25 6AW
Gwefan: http://www.hafanynys.co.uk
E-bost: [E-bost:jillleach47@gmail.com::jillleach47@gmail.com]
Ffôn: (Cartref) 01974 831 602, (Ffôn Symudol) 07817994046
Dyluniad y wefan gan Martin Crampin,     Datblygiad y wefan gan Technoleg Taliesin Cyf.

Administration