Ysgol yr Abaty

Creu llinell amser

Byddwch yn gweld yn y pum ffeil pdf sydd ynghlwm y deunyddiau y mae arnoch eu hangen i wneud siart wal llinell amser ynghyd â chardiau o ddigwyddiadau, pobl a dyddiadau sy’n gysylltiedig â hanes Ystrad Fflur, Cymru a’r Deyrnas Unedig y gellir eu rhoi ar y llinell amser. Fe welwch hefyd fersiwn pdf o gyflwyniad powerpoint sy’n cyflwyno’r syniad o linell amser a chronoleg i blant, rhywbeth y gellir ei gyfuno’n ddefnyddiol hefyd gyda’r pecyn a elwir yn Llinell Amser y Gorffennol Diweddar.

Argymhellir bod yr adnoddau dysgu hyn yn cael eu laminadu i’w defnyddio dro ar ôl tro.

Ffeil llinell amser. Trefnir y llinell amser er mwyn i bob canrif gael ei nodi’n ysbeidiau o ddegawdau (deng mlynedd). Os argraffwch bob tudalen, fe welwch y gallwch lynu pob un o’r tudalennau (neu gynifer ag y dymunwch) at ei gilydd i ffurfio llinell amser parhaus. Dylid tocio pob tudalen yn dynn i’r ymyl ar y llaw chwith gyda siswrn er mwyn i ddyddiad dechrau pob canrif allu gorgyffwrdd a chael eu glynu at ei gilydd (fel isod).

timelime instructions
timelime instructions
Cliciwch am ddelwedd fwy

Pdf cardiau llinell amser. Nesaf, o’r ffeil hon, gellir gwneud cardiau digwyddiadau a phobl unigol er mwyn i’r plentyn neu’r myfyriwr allu eu glynu neu eu gosod ar y llinell amser yn y lleoliadau iawn. Rhoddwyd cyfeiriad tudalen we i bob cerdyn er mwyn i ragor o wybodaeth ar bob digwyddiad neu berson gael eu darganfod gan ymchwil y plentyn neu’r myfyriwr ei hun.

Ffeil Cardiau Dyddiad (bach) a Ffeil Cardiau Dyddiad (mawr). O’r ffeiliau hyn, gall cardiau dyddiad unigol gael eu gwneud a gellir eu defnyddio i gael plant naill ai i’w rhoi nhw yn nhrefn dyddiadau neu eu rhoi nhw yn y lle iawn ar y llinell amser. Argraffwch y tudalennau a thorrwch bob dyddiad i fyny i wneud cerdyn unigol ohono.

Pdf chwilair: mae hwn yn ymarfer chwilair syml i ddarganfod geiriau a ddefnyddiwyd yn neunydd y llinell amser.

Dyluniad y wefan gan Martin Crampin,     Datblygiad y wefan gan Technoleg Taliesin Cyf.

Administration