Y Gymuned Leol


Mae Gwefan Gymunedol Pontrhydfendigaid yn darparu rhestr o grwpiau, amwynderau a gweithgareddau lleol.

Mae’r wefan hon yn cynnwys gwybodaeth am sefydliadau lleol, y mae rhai ohonynt yn gorgyffwrdd â’r wefan gymunedol ac mae rhai ohonynt yn ychwanegol.

Dyluniad y wefan gan Martin Crampin,     Datblygiad y wefan gan Technoleg Taliesin Cyf.

Administration