Safle Cadw

Rheolir adfeilion yr eglwys a chlwystai mynachlog Sistersaidd Ystrad Fflur gan Cadw a gellir dod o hyd i fanylion eu hamserau agor a’u cyfraddau ar eu gwefan. Mae’r ganolfan i ymwelwyr yn cynnwys arddangosfa, gweithgareddau, siop a lluniaeth ysgafn.

Gweddillion gan mwyaf yw’r adfeilion sydd i’w gweld oherwydd cawsant eu datguddio gan gloddiadau ar ddiwedd y 1880au gan yr hynafiaethwr Stephen Williams a oedd yn beiriannydd ac yn bensaer rheilffordd hefyd. Gwnaeth Cadw a sefydliadau cadwraeth y wladwriaeth o’i flaen rywfaint o waith cloddio pellach, bach a diogelwyd y sylfeini. Ychydig iawn o ddarnau mwy sylweddol o bensaernïaeth sydd wedi goroesi, ond mae darn mawr o wal orllewinol yr eglwys gyda’i bwa mawreddog a hynod amlwg yn parhau i sefyll.

Mae’r bwa’n cario motiffau a dynnwyd o gelfyddyd Geltaidd hynafol sy’n mynd nôl i draddodiadau ymhell cyn y cyfnod Romanesg a’r Gothig o’r Oesoedd Canol Uchel Ewropeaidd. Mae modd gweld y gwaith celf hefyd ar y cerrig beddau sy’n nodi mannau claddu teulu brenhinol rhanbarthol a brodorol Cymru.


Dyluniad y wefan gan Martin Crampin,     Datblygiad y wefan gan Technoleg Taliesin Cyf.

Administration