Ystrad Fflur i Blant

Pethau i’w gwneud yn y Dosbarth

Rydym wedi paratoi nifer o ddeunyddiau addysgu i athrawon ysgolion cynradd eu defnyddio gyda’u disgyblion yn y dosbarth. Fodd bynnag, gellir defnyddio rhai o’r rhain ar gyfer gwaith cartref prosiect neu dim ond am hwyl yn y cartref.

Mae pedwar prif grŵp o ddeunyddiau ar hyn o bryd, yn ogystal âllawlyfr athrawon:

1. Adeiladu llinell amser hir o gynhanes diweddarach i’r presennol;

2. Adeiladu llinell amser byrrach ar gyfer y gorffennol mwy diweddar;

3. Cyfres o ddeunyddiau dysgu sy’n canolbwyntio ar fywyd y mynachod;

4. Rhagarweiniad i sut rydym yn adeiladu mapiau o’r dirwedd hanesyddol.

Dyluniad y wefan gan Martin Crampin,     Datblygiad y wefan gan Technoleg Taliesin Cyf.

Administration