Ystrad Fflur i Blant: Ysgol yr Abaty

Man gwych i archwilio . . .

...i blant

Dyma rai pethau am Ystrad Fflur y gallech chi a’ch athrawon eu gwneud yn y dosbarth a rhai pethau y gallwch chi eu gwneud yn yr hen Abaty eich hun. Edrychwch ar y ddau fath o beth dan y penawdau Pethau i’w gwneud yn Ystrad Fflur a Pethau i’w gwneud yn y Dosbarth.

Nodyn i oedolion:

Mae Ystrad Fflur yn lle rhyfeddol i blant archwilio hanes rhan brydferth o Gymru. Mae’r adfeilion, canolfan ymwelwyr Cadw, y ddwy afon a redodd trwy ei gaeadle, yr hen fynwent, coetiroedd y 12fed ganrif, y llwybrau troed treftadaeth, yr hen ffyrdd ar draciau’r goedwigaeth a’r dirwedd ffermio hynafol, i gyd yn cynnig cyfleoedd i gael profiad o’r gorffennol yn ei amgylchedd naturiol.

Yn fuan ar ôl i Brosiect Ystrad Fflur ddechrau, gwnaethom siarad gydag ysgolion cynradd lleol am sut gallai plant ryngweithio gyda’r safle boed yn lleoliad ffurfiol y dosbarth neu allan yn yr awyr agored yn Ystrad Fflur pan oedd y cloddiadau’n mynd rhagddynt. Dyfeisiwyd Ysgol yr Abaty gennym, sef set o weithgareddau a ddyluniwyd ar gyfer dysgu. Mae hyn yn adlais o hen rôl y fynachlog fel lle addysg i fechgyn a fyddai’n mynd ymlaen i fod yn fynachod, yn rheolwyr ac yn weinyddwyr. Darparwn fan hyn ffrwyth cyntaf y gwaith hwnnw. Rhennir y tudalennau hyn yn bethau y gellir eu gwneud yn y dosbarth a phethau y gellir eu gwneud ar y safle, rhai ohonynt ar unrhyw adeg o’r flwyddyn neu dim ond ar ymweliadau teuluol.

Dyluniad y wefan gan Martin Crampin,     Datblygiad y wefan gan Technoleg Taliesin Cyf.

Administration