Oriel

Detholiad o ddelweddau yn ymwneud a Phrosiect Ymchwil Ystrad Fflur.
Cewch disgrifiad llawn o bob un gan glicio ar y delweddau eu hunain.

Ffotograff o’r awyr o Abaty Ystrad Fflur yn edrych o’r gogledd (Toby Driver)

Ffotograff o’r awyr o Abaty Ystrad Fflur yn edrych o’r gogledd (Toby Driver)

Prosiect Ymchwil Ystrad Fflur

Prosiect Ymchwil Ystrad Fflur

Y Prosiect Addysg a Dehongli

Y Prosiect Addysg a Dehongli

Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur a Phorth i Fynyddoedd Cambria

Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur a Phorth i Fynyddoedd Cambria

Ystrad Fflur a’r Celfyddydau

Ystrad Fflur a’r Celfyddydau

Tudalen o lawysgrif Brut y Tywysogion (LlGC Peniarth MS 20, 210b)

Tudalen o lawysgrif Brut y Tywysogion (LlGC Peniarth MS 20, 210b)

Blaen ffermdy Mynachlog Fawr, hen blas y teulu Stedman

Blaen ffermdy Mynachlog Fawr, hen blas y teulu Stedman

Cynllun o eglwys a chlwystai Abaty Ystrad Fflur

Cynllun o eglwys a chlwystai Abaty Ystrad Fflur

Map o’r ystadau a gedwir gan Abaty Ystrad Fflur yn ystod y Canoloesoedd

Map o’r ystadau a gedwir gan Abaty Ystrad Fflur yn ystod y Canoloesoedd

Ffotograff o’r awyr o’r Hafod ar ochr uchaf Afon Ystwyth, oedd ar un tro yn ddeiliadaeth Ystrad Fflur, gyda Phumlumon dan drwch o eira’r tu hwnt (Toby Driver)

Ffotograff o’r awyr o’r Hafod ar ochr uchaf Afon Ystwyth, oedd ar un tro yn ddeiliadaeth Ystrad Fflur, gyda Phumlumon dan drwch o eira’r tu hwnt (Toby Driver)

Ffotograff o’r awyr o amgylchedd yr Abaty, ei ystâd hanesyddol (Toby Driver)

Ffotograff o’r awyr o amgylchedd yr Abaty, ei ystâd hanesyddol (Toby Driver)

Ffotograff awyr o Gaeadle’r Abaty (Toby Driver)

Ffotograff awyr o Gaeadle’r Abaty (Toby Driver)

Yr olygfa tua’r de ar draws Blaenglasffrwd (David Austin)

Yr olygfa tua’r de ar draws Blaenglasffrwd (David Austin)

Yr olygfa tua’r dwyrain o safle’r ‘castell’ yn Ystrad Meurig (David Austin)

Yr olygfa tua’r dwyrain o safle’r ‘castell’ yn Ystrad Meurig (David Austin)

Ffotograff awyr o Faes Llyn a Chors Caron (Toby Driver)

Ffotograff awyr o Faes Llyn a Chors Caron (Toby Driver)

Ffotograff awyr o Droed y Rhiw a Phyllau Teifi (Toby Driver)

Ffotograff awyr o Droed y Rhiw a Phyllau Teifi (Toby Driver)

Yr olygfa o’r Abaty tuag at adfeilion Mwynglawdd Abbey Consol (David Austin)

Yr olygfa o’r Abaty tuag at adfeilion Mwynglawdd Abbey Consol (David Austin)

Yr olygfa o’r Abaty tuag at Bron y Berllan (David Austin)

Yr olygfa o’r Abaty tuag at Bron y Berllan (David Austin)

Ffotograff Awyr o’r mwyngloddiau yng Nghwmystwyth (Toby Driver)

Ffotograff Awyr o’r mwyngloddiau yng Nghwmystwyth (Toby Driver)

Delw o’r Arglwydd Rhys ap Gruffudd (Eglwys Gadeiriol Tyddewi, arch o’r 14eg ganrif)

Delw o’r Arglwydd Rhys ap Gruffudd (Eglwys Gadeiriol Tyddewi, arch o’r 14eg ganrif)

Yr olygfa o system ffrwd yr Abaty ac Afon Glasffrwd yn Nyffryn Tawel  (David Austin)

Yr olygfa o system ffrwd yr Abaty ac Afon Glasffrwd yn Nyffryn Tawel (David Austin)

Arolwg priddoedd y Caeadle a’r ardal o’i amgylch (Dr Richard Hartnup a Dr Jemma Bezant)

Arolwg priddoedd y Caeadle a’r ardal o’i amgylch (Dr Richard Hartnup a Dr Jemma Bezant)

Caeadle rhagdybiedig yr Abaty wedi’i daflunio ar ffotograff awyr fertigol a dynnwyd ym 1957 (David Austin)

Caeadle rhagdybiedig yr Abaty wedi’i daflunio ar ffotograff awyr fertigol a dynnwyd ym 1957 (David Austin)

Geoffiseg y Caeadle o fis Mehefin 2008 (Dr Jemma Bezant)

Geoffiseg y Caeadle o fis Mehefin 2008 (Dr Jemma Bezant)

Ffos Y Maes Glas 1 (2004): Ardal gwaith haearn (David Austin)

Ffos Y Maes Glas 1 (2004): Ardal gwaith haearn (David Austin)

Ffos Y Maes Glas 2 (2008): y Porth Mawr (Quentin Drew)

Ffos Y Maes Glas 2 (2008): y Porth Mawr (Quentin Drew)

Ffos Fynwent Fawr Dwyrain 2 (2007): Melin yr Efail (David Austin)

Ffos Fynwent Fawr Dwyrain 2 (2007): Melin yr Efail (David Austin)

Yr olygfa o’r ffordd trwy’r coedwigoedd (David Austin)

Yr olygfa o’r ffordd trwy’r coedwigoedd (David Austin)

Ffos Mwyngloddiau Bron y Berllan 2: y geuffordd (Daniel Jones)

Ffos Mwyngloddiau Bron y Berllan 2: y geuffordd (Daniel Jones)

Cofeb angladdol (David Austin_

Cofeb angladdol (David Austin_

Manylyn yn dangos adfeilion yr Abaty a Phlas Stedman a dynnwyd o fap ystâd Nanteos (Powell) o 1765 yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru (LlGC)

Manylyn yn dangos adfeilion yr Abaty a Phlas Stedman a dynnwyd o fap ystâd Nanteos (Powell) o 1765 yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru (LlGC)

Ffotograff o’r awyr o Droed y Rhiw (Toby Driver)

Ffotograff o’r awyr o Droed y Rhiw (Toby Driver)

Llwybr y Mynaich

Llwybr y Mynaich

Ffotograff awyr o Lanllŷr, Talsarn, Ceredigion, safle hen leiandy Sistersaidd (Toby Driver)

Ffotograff awyr o Lanllŷr, Talsarn, Ceredigion, safle hen leiandy Sistersaidd (Toby Driver)

Golygfa casglwr ffrwythau o dŷ Mynachlog Fawr o’r de, Mehefin 2008 (David Austin)

Golygfa casglwr ffrwythau o dŷ Mynachlog Fawr o’r de, Mehefin 2008 (David Austin)

Golygfa casglwr ffrwythau o adeiladau fferm Mynachlog Fawr o’r dwyrain, Mehefin 2008 (David Austin)

Golygfa casglwr ffrwythau o adeiladau fferm Mynachlog Fawr o’r dwyrain, Mehefin 2008 (David Austin)

Ywen Dafydd ap Gwilym a Gosodiad Cerfluniol Iwan Bala ym mynwent y Santes Fair, Ystrad Fflur (David Austin)

Ywen Dafydd ap Gwilym a Gosodiad Cerfluniol Iwan Bala ym mynwent y Santes Fair, Ystrad Fflur (David Austin)

Pen mynach Ystrad Fflur (David Austin)

Pen mynach Ystrad Fflur (David Austin)

Testun esboniadol Iwan Bala ar gyfer ei osodiad (Ffotograff: David Austin)

Testun esboniadol Iwan Bala ar gyfer ei osodiad (Ffotograff: David Austin)

Seremoni agoriadol y sioe gerfluniau yn adfeilion yr Abaty yn Ystrad Fflur ar 19 Mehefin, 2005 (David Austin)

Seremoni agoriadol y sioe gerfluniau yn adfeilion yr Abaty yn Ystrad Fflur ar 19 Mehefin, 2005 (David Austin)

Seremoni agoriadol y sioe gerfluniau yn adfeilion y Priordy yn Kells, Swydd Kilkenny, ar 13 Awst, 2006 (David Austin)

Seremoni agoriadol y sioe gerfluniau yn adfeilion y Priordy yn Kells, Swydd Kilkenny, ar 13 Awst, 2006 (David Austin)

Umha Aois (Oes Efydd) yn creu tân gyda’r hwyr (David Austin)

Umha Aois (Oes Efydd) yn creu tân gyda’r hwyr (David Austin)

Arteffactau ym Mhrif Ystafell Wely Tŷ Mynachlog Fawr, rhan o gasgliad “Shooting the Past” gan Moyrah Gall (Ffotograff: yr artist)

Arteffactau ym Mhrif Ystafell Wely Tŷ Mynachlog Fawr, rhan o gasgliad “Shooting the Past” gan Moyrah Gall (Ffotograff: yr artist)

Coedwig Ystrad Fflur, rhan o gasgliad “Wildwood” gan Pete Davis (Ffotograff: yr artist)

Coedwig Ystrad Fflur, rhan o gasgliad “Wildwood” gan Pete Davis (Ffotograff: yr artist)

Addysg Ffurfiol: Addysgu

Addysg Ffurfiol: Addysgu

Dehongli: Dweud Straeon

Dehongli: Dweud Straeon

Dehongli: Trafod y Gorffennol

Dehongli: Trafod y Gorffennol

Dehongli: Digwyddiad

Dehongli: Digwyddiad

Dehongli: Perfformiad

Dehongli: Perfformiad

Dehongli: Safbwyntiau newydd

Dehongli: Safbwyntiau newydd

Cynllun Rhagdybiedig o Gaeadle’r Abaty

Cynllun Rhagdybiedig o Gaeadle’r Abaty


Dyluniad y wefan gan Martin Crampin,     Datblygiad y wefan gan Technoleg Taliesin Cyf.

Administration