Ystrad Fflur i Blant

Pethau i’w Gwneud yn Ystrad Fflur

Rydym wedi llunio dwy daflen gwestiynau i helpu plant i ddarganfod mwy am y lle a’i hanes.

Mae’r cyntaf ar gyfer safle cofeb Cadw ac yn cael plant i ddefnyddio’u llygaid, gwneud eu mesuriadau eu hunain, darllen yr hysbysiadau treftadaeth ar y safle, edrych ar y wefan hon a’r wybodaeth gyfrifiadurol yn ardal amgueddfa Cadw, ac i ofyn i’r bobl o’u cwmpas am help.

Gellir defnyddio’r ail un yn yr un ffordd ym mynwent Eglwys y Santes Fair drws nesaf gyda llawer o’r wybodaeth angenrheidiol i’w canfod yn y llyfryn sy’n ymroi i’r pwnc hwn.

Rydym hefyd wedi paratoi deunydd i helpu gydag ymweliadau â’r cloddiadau yn yr haf. Byddwn yn rhoi’r rhain ar y wefan yn agosach at yr amser.

Dyluniad y wefan gan Martin Crampin,     Datblygiad y wefan gan Technoleg Taliesin Cyf.

Administration