Ysgol yr Abaty

Bywyd y Mynach

Rydym wedi dewis canolbwyntio fan hyn ar sut roedd y mynachod yn byw eu bywydau’n ddyddiol ac fel galwedigaeth oes. I’r perwyl hyn, rydym wedi cynhyrchu dau gyflwyniad powerpoint:
1. Bywyd dyddiol y mynach;
2. Gyrfa mynach wedi’i adrodd trwy stori ffuglennol Dafydd.

Nesaf, rydym wedi cynhyrchu’r deunyddiau ar gyfer siart wal wag o ddiwrnod 24 awr y mynach fesul awr. Gellir gosod pob un o’r taflenni ochr yn ochr â’i gilydd. Wedyn, gellir gofyn i’r plant lynu wrth y siart wal hwn yn blociau oriau cywir, y labeli sy’n dangos swyddi amrywiol a’r gweithredoedd addoli y bu’n rhaid i fynach eu gwneud yn ystod y dydd. Er mwyn helpu gyda’r ymarfer hwn, rydym hefyd wedi paratoi taflen sy’n rhestru popeth yr oedd yn rhaid i fynach ei wneud yn y dydd yn y drefn amser gywir.

Yn olaf, rydym wedi llunio taflen y gall plant ei llenwi i ddangos beth maent yn ei wneud mewn diwrnod ysgol a’i gymharu gyda mynach.

Dyluniad y wefan gan Martin Crampin,     Datblygiad y wefan gan Technoleg Taliesin Cyf.

Administration