Rhestr o sefydliadau

Cyngor Cymuned Ystrad Fflur
Clerc: Miss M.E.Thomas, 38 Penbryn, Llanbedr Pont Steffan/Lampeter, Ceredigion SA48 7EU
Ffôn: (01570) 422103

Ysgol Gynradd Gymunedol Pontrhydfendigaid
Gwefan: www.pontrhydfendigaid.ceredigion.sch.uk/index.php

Cymunedau yn Gyntaf: Tregaron a Phentrefi’r Ucheldir
Gwefan: www.ceredigion.gov.uk/index.cfm?articleid=11729

Capel Carmel, Pontrhydfendigaid
Cyswllt: Mrs Joan Evans, Crudyrawel, Ffair Rhos, Ystrad Meurig SY25 6BS
Ffôn: 01974 831266

Yr Eglwys yng Nghymru
Gwefan: http://www.churchinwales.org.uk

Cymdeithas Ddrama Ystrad Fflur
Gwefan: www.pontrhydfendigaid.pumlumon.org.uk/index.php?page=129&lang=eng

Llyfrgell Tregaron
Gwefan: www.library.wales.org/your-library/mid-wales/ceredigion/tregaron-library/

Heddlu Dyfed-Powys
Gwefan: www.dyfed-powys.police.uk/en/in-your-area/dyfed-powys/ceredigion/tregaron

Pwll Nofio Tregaron
Gwefan: http://www.ceredigion.gov.uk/index.cfm?articleid=15374

Clwb Trotian Tregaron
Gwefan: www.tregarontrotting.com


Dyluniad y wefan gan Martin Crampin,     Datblygiad y wefan gan Technoleg Taliesin Cyf.

Administration