Golygfa o’r awyr (i gyfeiriad y dwyrain), a gofnodwyd gan Dr Toby Driver o Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru, o’r dyffryn ym Mynyddoedd Cambria lle cafodd yr Abaty ei adeiladu maes o law

Golygfa o’r awyr (i gyfeiriad y dwyrain), a gofnodwyd gan Dr Toby Driver o Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru, o’r dyffryn ym Mynyddoedd Cambria lle cafodd yr Abaty ei adeiladu maes o law

Golygfa o’r awyr (i gyfeiriad y dwyrain), a gofnodwyd gan Dr Toby Driver o Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru, o’r dyffryn ym Mynyddoedd Cambria lle cafodd yr Abaty ei adeiladu maes o law


Website design by Martin Crampin     Site development by Technoleg Taliesin Cyf.

Administration